Mua hàng nước ngoài nhanh chóng, tiết kiệm và an toàn nhất.

Japanese heavy tank.

Nhánh HT Jav phá vỡ mọi kỷ lục về kích thước. Maus cũng không to bằng. Sau khi test thử mình có vài nhận xét:
- Hình dáng to cao, đặc biệt rất to bề ngang.
- Giáp:
+Cấp 6, 7, 8 : Giáp rất trâu bò so với cấp của nó, mặt và mông rất dầy, tuy nhiên hông không dầy lắm. U nhọt trâu bò không phải là điểm yếu với xe xuyên trung bình trở xuống. Và đặc biệt là có điểm yếu nóc thân xe bị overmatch gun 122mm đổ lên. Mồi ngon cho FV304.
+ Cấp 9, 10 : Bớt trâu bò hơn chút nhưng vẫn rất trâu, theo mình thì giáp không tốt bằng Maus.
- Súng: Nhìn chung súng cực to, bắn HE rất phê. Cấp 6 7 gun 149mm ngon hơn gun của KV2 nhiều. cấp 9 , 10 có gun 139mm dmg 600.
- Cơ động cực tệ, to xác nên bị pháo hành rất thốn.

Túm lại: Pháo thích điều này!
Tier 5: O-I Experimental

Tier 6: O-I

Tier 7:O- Ni


Tier8: 0-Ho


Tier 9: Type 4 Heavy

Tier 10: Type 5 Heavy

0 nhận xét:

Đăng nhận xét